Hier inloggen

Lidmaatschap

Lid worden van de Vintage American Car Club? Dat kan als u eigenaar bent van een Amerikaanse auto van voor 1965.

Ons doel is om vooral een gezellig samenzijn met elkaar te beleven. Natuurlijk is daarbij ruimte tot uitwisseling van (technische)informatie en adressen. De kosten voor lidmaatschap zijn € 47,50 per kalenderjaar.

Daarvoor:

•Kunnen wij deze website onderhouden,

•Krijgt u toegang tot het ledendeel van deze site waar veel extra informatie en foto’s voor leden zijn te vinden,

•Kunnen wij de flyers versturen naar onze leden ter uitnodiging van een rit,

•Organiseren wij 3x per jaar een rit in het land waarbij een deel van de kosten vanuit de clubkas wordt betaald. Meestal is tijdens een rit een lunchpauze ingelast die betaald wordt vanuit de club.

•Wordt 1x per jaar op een centrale plaats in het land een Algemene Leden Vergadering gehouden, Meestal is hier een gezellige activiteit aan verbonden die (gedeeltelijk) vanuit de clubkas betaald.

•En kunnen wij ons presenteren op evenementen in het land.

Aanmelden bij VACC kunt u dat doen door dit formulier in te vullen. U kan zich natuurlijk ook telefonisch opgeven als lid van de VACC bij de penningmeester (Jos van Miert) op telefoonummer 013-4685375.

Na betaling van de contributie ontvangt u per post een inlognaam en wachtwoord om in het aparte ledendeel van deze site te komen en bent u van harte welkom bij de activiteiteiten van de VACC.

Het lidmaatschap duurt een kalenderjaar en loopt van 1 januari van ieder jaar tot 31 december van hetzelfde jaar. Halverwege het jaar lid worden kan, u betaald dan alleen voor de restende maanden contributie. In het eerstvolgende jaar betaalt u contributie voor het volledige jaar.

Betaal uw contributie op tijd! Als u op 1 april nog niet heeft betaald, wordt uw lidmaatschap doorgehaald. Als u uw lidmaatschap wil opzeggen, dan kan u contact opnemen met de penningmeester. Reclame van contributie wordt niet gedaan.

Als u uw gegevens wil laten aanpassen, kan u daarvoor een bericht sturen met de juiste gegevens naar de secretaris.

Als introducee meerijden? Als u het eerst even wil aankijken hoe een van onze ritten verloopt, kan u als introducee meerijden. Dit beperken wij tot 1x meerijden. De kosten om als introducee mee te rijden liggen hoger dan voor leden van VACC. Vraag hiernaar als u zich aanmeldt!

Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van de Vintage American Cars Club.

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en spelen deze niet door aan derden.

Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van de Vintage American Cars Club.

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en spelen deze niet door aan derden.

Voertuig